Stary Rynek zamienał się w jarmark rozmaitości. Próba ożywiania starówki.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć