Po raz pierwszy na dużej scenie Formacja Recklesses z MDK-DŚT.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć