Iluminacja świąteczna na ratuszu w Łomży  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć