Dekomunizacja na ludowo. Mieszkańcy Rogienic Wielkich uświęcając pomnik z czasów PRL-u, poświęcony funkcjonariuszom MO, SB i ORMO, postawili na nim szopkę bożonarodzeniową.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć