Otwarcie mostu po remoncie w Konarzycach.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć