Poświęcenie oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowe szpitala w Łomży. Bp senior Stanisław Stefanek błogosławi noworodka.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć