Niedziela Palmowa na kurpiach w Zbójnej.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć