Tłumy pożegnały Burmistrza Nowogrodu Józefa Piątka.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć