Chłopiec obserwuje, stojąc na śmietniku, jak koparka rozwala starą salę gimnastyczną przy SP 7. W tym miejscu ma powstać nowa.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć