Łomżyńskie środowisko fotograficzne uczestniczyło w wystawach Interphoto 2017 w Białymstoku. Wspólnym tytułem wielu wystaw miały być granice tolerancji. Joanna Klama swoimi pracami, które prezentowały napisy z murów przekroczyła tę granicęi i znalazła się po stronie cenzury, a właściwie jej doświadczyła. Nie można było pokazać tych zdjęć w Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć