Nowe boisko zmotywowało posła Lecha Kołakowskiego do ćwiczeń.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć