Pan Rajmund znalazł wielką purchawkę na fortach.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć