Panie Prezydencie, grząsko...  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć