Bilbord przy torach.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć