Night Power 2013.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć