Trafił łosia na „61”. Zwierzyna na drodze.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć