Oryginalne przecięcie wstęgi.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć