Pracownicy MPGKiM przycinają gałęzie na Placu Kościuszki.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć