Orkan Fryderyk nad Polską.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć