Joanna Klama, reżyserka i opiekunka działającego w MDK-DŚT Teatru Aktywnego podczas przedstawienia na podstawie „Dam i huzarów” Aleksandra Fredry.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć