Henryk Gała na wernisażu artystów podarował Romanowi Borawskiemu i jego córce Oldze wodę brzozową.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć