Andrzej Wszeborowski oprowadza po dzwonnicy katedralnej.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć