Manifestacja ONR-u pod pomnikiem pomordowanych żydów w Jedwabnem w 77-rocznicę wydarzeń.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć