Auto zjechjało do rzeki i popłynęło.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć