Ludzkie szczątki pod przydrożnym krzyżem na trasi e budowy drogi Łomża - Nowogród.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć