Maria Tocka, doktor nauk historycznych. N/z prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz z UwB i dr Maria Tocka.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć