Kampania wyborcza. Ronda Hanki Bielickiej.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć