Łomża, bal na Dzień Seniora zorganizowany przez oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży. Kapela Kurpiowska rozpala do zabawy czyli najlepsza zabawa zaczyna się na emeryturze.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć