Plaga banerów wyborczych w pasie drogowym.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć