Krajobraz powyborczy po pierwszej turze. Wiatr miał pomocników.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć