Alicja Serowik wystąpiła z koncertem w ramach OFF Roadu, nowego przedsięwzięcia MDK-DŚT.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć