Nowy orzeł na pomniku - grobie Leona Kaliwody.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć