W kadrze 4lomza.pl

Rok 2014

Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas konsultacji społecznych w Gminie Łomża przebiegu dwóch obwodnic: Konarzyc i Starych Kupisk.
Data wydarzenia: poniedziałek, 3 listopada 2014
Artykuł o wydarzeniu: http://4lomza.pl/index.php?wiad=37249
Reklama
Głosów na zdjęcie: 10
Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć