W kadrze 4lomza.pl

Rok 2015 w obiektywie Marka Maliszewskiego

Zobaczyć to za mało! – wystawę „Świat zmysłów” trzeba przeżyć i to przeżyć całym sobą, bo osoby, które na nią przychodzą są nie tylko jej użytkownikami, ale tak naprawdę jej współtwórcami! Przeznaczona dla ... wszystkich. N/z Romuald Sinoff
Data wydarzenia: środa, 6 maja 2015
Reklama
Głosów na zdjęcie: 4
Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć