Skutki szybkiej powodzi w Rybnie oglądał wiceminister SWiA Jarosław Zieliński i wójt Gminy Łomża Piotr Kłys.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć