Renowacja nagrobka Elżbiety i Andrzeja Modliszowskich w łomżyńskiej katedrze, wiązanego z warsztatem Santi Gucciego bądź z kręgiem oddziaływania Santi Guccciego: autora nagrobków królewskich na Wawelu.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć