Coś naprawdę dobrego. Dwa razy w tygodniu na ćwiczenia z podopiecznymi przychodzą studenci kierunku fizjoterapia PWSIiP w Łomży, do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego działającego w strukturach Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć