Pan Twardowski. Pan Adam Twardowski, twórca zajmujący się m.in. ceramiką użytkową, artystyczną w pracowni.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć