Wielometrowy sznur tratw flisaków chcących Biebrzą, Narwią i Wisłą pokonać szlak, którym spławiano pnie drzew. Dopływają do Wizny, a cała akcja odbywa się w hołdzie 450-leciu Unii Lubelskiej.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć