Kwietna łąka w Parku Jana Pawła II.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć