Kolizja na DK61.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć