Wojskowy pogrzeb żołnierzy pochowanych pod przydrożnym krzyżem.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć