Targowisko na nowo budowanym dworcu autobusowym.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć