Bernard Krasuski z Holy Water podczas solówki w Polski Dzień Bluesa.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć