Walka o miejsce przy ministrze. Kampania wyborcza kandydatów do parlamentu. Z 8 osób na zdjęciu tylko 2 osoby nie kandydują.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć