Wyklepie się. Zderzenie trzech aut pod Konarzycami.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć