Tarcia w Radzie Miasta. Radni Piotr Serdyński, Wojciech Michalak i Zbigniew Prosiński przygotowują urnę, aby większość prezydencka z klubu prezydenta Mariusza Chrzanowskiego i Platformy Obywatelskiej odwołała Dariusza Domasiewicza z klubu „Przyjazna Łomża” ze stanowiska wiceprzewodniczącego. Ciągiem dalszym tarć było odwołanie przewodniczącego Jana Olszewskiego z PIS z funkcji przewodniczącego Rady. Tym razem ani Wojciech Michalak ani Zbigniew Prosiński w ogóle nie brali udziału w głosowaniu.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć