Józef Babiel i Wawrzyniec Kłosińki, wiceprezesi TPZŁ podczas liczenia pieniędzy z kolejnej kwesty na ratowanie łomżyńskich zabytków cmentarnych.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć