Janusz Jabłoński, 94-letni letni syn ostatniego dziedzica w Pniewie Jerzego Jabłońskiego (1895 – 1986), w utworzonej izbie pamięci w miejscu na pierwszym piętrze, gdzie znajdował się Jego duży pokój.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć