Ognisko odpalone od Światełka Pokoju przyniesionego przez harcerzy podczas Miejskiej Wigilii.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć